Jak se správně starat o...

Aby kamna déle vydržela.

Používejte kvalitní a vyschlé dřevo. Ušetříte si tím práci při čištění. Vlhké nebo málo vyschlé dřevo uvolňuje velké množství dýmu, dehtu a má nižší výhřevnost. Způsobuje tak zanesení topeniště a znečištění žáruvzdorného skla krbových kamen. Nejhorší jsou saze a dehet pro teplovodní výměníky. Nečistoty usazené na trubkách výměníku snižují jeho účinnost až o 50 %. Netopte nadměrné množství paliva, protože se spotřebič přehřívá a hrozí jeho poškození. Správné množství paliva určuje výrobce. Stejně jako druh paliva a další provozní podmínky, které zaručí bezchybný chod a provoz spotřebiče.

Je nutné čistit výměník?

Kamna s výměníkem můžeme rozdělit na dva druhy v závislosti na způsobu jeho čištění. U prvního se trubky výměníku čistí pomocí ocelové štětky. Druhý, o dost pohodlnější způsob, je čištění pomocí táhla a stírací lišty.

Výměník doporučujeme čistit nejméně dvakrát za topnou sezónu. Nejlepší je zkontrolovat čistotu výměníku pokaždé, když je třeba vyprázdnit popelník.

Občas se stane, že výměník začne tzv. dehtovat. Problém je obvykle v chybně nastavené provozní teplotě vody u výměníku. Tepelný spád musí dosahovat 75/60°C. Pokud jsou teploty nižší, dochází k dehtování a zanášení výměníku. Řešením je instalace trojcestného ventilu (min. 55 °C) nebo dotykového termostatu. Ten zajistí, aby čerpadlo spínalo při požadované teplotě.

Jak čistit zakouřené sklo dvířek?

Většina výrobců nabízí ověřený a vhodný prostředek na čištění skla. Při použití běžného čističe skla na bázi saponátu může dojít k poničení laku kamen. Zároveň při kontaktu s těsnící šňůrou dochází k jejímu tvrdnutí a tím pádem ztrátě původních vlastností. V tomto případě je nutné těsnění vyměnit. Odborníci většinou doporučují spíše gelové čističe.

Často používanou metodou je čištění novinovým papírem, ale nesmí jít o křídový. Tato metoda má ale řadu nevýhod. Například může dojít k poškrábání skla a dále vzniká nepořádek. Někteří preferují použití jemného popela a houbičky. Ale i tady hrozí poškrábání skla a tím pádem nevratné poškození.

Každý správný výrobce kamen u svých výrobků uvádí i doporučený způsob čištění skla, případně i nabízí přípravky k tomu vhodné.

A ještě jedno zásadní pravidlo: čistíme pouze zcela vychladlé sklo!

Nářadí a doplňky

Abychom si mohli vychutnat pohodovou atmosféru a teplo krbu, nesmíme zapomenout na pohodlnou a bezpečnou obsluhu. K té nám pomůže krbové náčiní a další příslušenství, například pro úklid krbu i jeho okolí.

Základní krbové nářadí tvoří pohrabáč, smeták a lopatka, případně kleště na polena. Podobnou funkci může plnit i žáruvzdorná rukavice. Dále se nám pak může hodit stojan na krbové nářadí, respektive nejčastěji prodávané sety krbového nářadí včetně stojanu. Praktický je také koš na dřevo a kovová (plechová), nehořlavá nádoba na popel. Cenným pomocníkem může být i vysavač popela.

Kouřovod i komín musí být stále čistý.

Topný systém obsahuje kromě spotřebiče i potřebný odvod spalin, tedy kouřovod, který ústí do komína. Aby účinnost topení byla co nejlepší, je nutné pravidelně komín i kouřovod čistit Není potřeba vždy shánět kominíka, protože čištění kouřovodu není obtížné. Nezbytné je ale vhodné vybavení - kominická štětka s lankem nebo kartáč na nastavitelné tyči, kominické sluníčko (tzn. závaží, neboli strojek), popř. další nástroje. Odborníci také doporučují před mechanickým čištěním komínu spálit v kamnech "chemického kominíčka" - látku, která naruší saze. Spalinová cesta se pak snáze čistí.

Kouřovod je roura od kamen do zdi. Tu odmontujte a vyčistěte kartáčem raději někde venku. Pokud sundat nepůjde, musí se vyčistit dvířky. V případě, že jej demontujete, musíte nejprve utěsnit otvor v komínu, neboli zaústění kouřovodu, které se nazývá i sopouch. Pokud tak neučiníte, mohly by vám saze vlétnout do místnosti, popřípadě by se zanesl již vyčištěný kouřovod.

Komín je ideální čistit ze střechy, ale bez bezpečného přístupu to bohužel nejde. K čištění komínu se využívají i komínová dvířka v podkroví na půdě, popřípadě spodní kontrolní a vybírací dvířka. Při čištění „spodem“ je podmínkou maximální výška komínu do šesti metrů.

Nezapomeňte smetáčkem a lopatkou vymést usazeniny napadané do dolní části komína. Slouží k tomu spodní dvířka pod místem připojení kamen či kotle. Pozor! Saze ukládejte do nádoby z nehořlavého materiálu, jsou extrémně hořlavé. Důležitá je vizuální kontrola kouřovodu i komínu, jestli nejsou poškozeny. Pokud nechcete opět malovat, je nutné vše dobře utěsnit. Ucpěte dvířka od kamen, zakryjte podlahu, aby se saze nevysypaly z kamen, zavřete dvířka a ucpěte je třeba novinami, či oblepte papírovou páskou. Kolem otevřeného krbu rozprostřete papír či ochrannou fólii. Když budete čistit komínovými dvířky, v těsném okolí musí být nehořlavá podlaha, například plechová podložka.