Co dělat, když...

…komín netáhne?

Příčinou bývá obvykle příliš velký či naopak malý průměr komína spolu s malou účinnou výškou. V kamnech se hromadí spaliny, které mohou pronikat i do místnosti.  Obecně platí, že komín by měl mít účinnou výšku alespoň pět metrů. Účinná výška je vzdálenost mezi napojením kouřovodu a horní hranou komína nad střechou. Zjednodušeně můžeme říci, že do účinné výšky lze počítat jen cestu, kterou spaliny z kamen opravdu projdou. Délka komína pod napojením kouřovodu se do ní naopak nezapočítává. Někdy se tato situace řeší komínovým nástavcem.
Průduch komína musí mít vždy alespoň takový průměr, jako má kouřovod, který se ke komínu připojuje. Navíc je potřeba kamna vždy napojit do komína nejkratší možnou cestou. Maximální povolená délka kouřovodu je 1,5m.

…vypadne proud a mám kamna s výměníkem?

Výpadek proudu způsobuje většině výměníkových kamen problém, protože nefungují oběhová čerpadla, rozvádějící vodu mezi teplovodním výměníkem a radiátory. Teplota vody ve výměníku stoupá až k bodu varu. Je nutné zachovat vždy cirkulaci vody v soustavě nebo snížit teplotu pod bod varu. Z výměníku putuje horká voda do radiátorů. Na výstupu má mít voda správně teplotu 75 °C. Na vstupu do výměníku tzv. zpátečce 60 °C.  Voda ve výměníku by se nikdy neměla vařit!
Pokud je soustava správně zapojená a teplota dosáhne bodu varu, přichází na řadu poslední záchrana, a tou je pojistný ventil, který se ve chvíli, kdy začne stoupat teplota a tlak, otevře. Kamna zůstanou nepoškozená, ale voda z výměníku může způsobit potopu.

Ochranné systémy kamen s výměníkem

1. Samotížný systém

Krbová kamna s výměníkem mohou fungovat i bez oběhového čerpadla. Při správném zapojení může voda cirkulovat sama bez elektřiny díky svým fyzikálním vlastnostem. Jde o jednoduchý a levný systém. Funguje dobře v menších, hlavně přízemních stavbách. Naopak nefunguje, pokud jsou radiátory níže než kamna, popřípadě jsou příliš vzdáleny.

2. Vychlazovací smyčka

Je zabudovaná přímo ve výměníku. V případě přehřátí se otevře ventil citlivý na teplo. Do smyčky se začne napouštět voda z vodovodního řadu, která výměník rychle ochladí. Pokud máte vlastní studnu a nejste napojení na vodovod, nebude vychlazovací smyčka fungovat. Mějte na paměti, že s výpadkem proudu se vypne i čerpadlo pro vodu ze studny. Voda do roztopených kamen proto nepoteče.

3. Záložní zdroj

Jde o baterii, která je napojena mezi zásuvkou a oběhovým čerpadlem. Baterie se za normálních okolností nabíjí ze sítě, v případě výpadku elektřiny pak pohání oběhové čerpadlo. Výhodou je, že není nutné zasahovat do zapojení kamen a funguje v podstatě kdekoliv. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, cca 6000 Kč.

4. Automatická regulace primárního vzduchu

Dosáhne-li teplota vody 95 °C, uzavře se přívod vzduchu klapkou. Bez přístupu vzduchu dochází k pozvolnému uhasnutí ohně a tím i snížení teploty. Bohužel to trvá déle, než oheň vyhasne. Regulace bývá obvykle součástí kamen a funguje kdekoliv.

5. Manuální ochlazení

Pokud vše ostatní selže, je potřeba použít krbovou lopatku a plechový kbelík a vyndat rozpálené palivo z kamen ručně. Nejprve vyndejte velká polena a co nejvíce žhavého dřeva. Otevřením dvířek a okna místnosti urychlíte ochlazování, pak se začne výměník pomalu ochlazovat. Nikdy však nehaste oheň v kamnech vodou, mohli byste je nevratně poškodit.

…praskne šamot?

Šamoty jsou křehké a nejčastěji se poškozují mechanicky, tedy prudkým nárazem polena nebo pohrabáče do něj. Pokud už dojde k jeho prasknutí, není vždy nutné ho hned měnit. Samotná prasklina nevadí, šamot však nesmí být vydrolen až na plech. V tom případě je potřeba ho okamžitě nahradit, aby nedošlo k prohoření pláště. Většina výrobců prodává jednotlivé šamoty jako náhradní díl a obvykle ho dokáže každý průměrně zručný kutil podle přiloženého návodu vyměnit sám.

V některých případech je nutné šamoty slepit. K tomuto účelu existují tzv. kamnářské tmely. To jsou ohnivzdorné jednosložkové vysokoteplotní tmely s odolností až +1250 °C. Jsou již obvykle dodávány přímo v kartuši pro použití s vytlačovací pistolí. Slouží ke snadnému tmelení a lepení při opravách krbů, kachlových kamen, uzavřených a otevřených ohnišť, spárování komínových systémů, opravách šamotových vyzdívek apod. Tmel je uzpůsoben tak, že přilne na kovy, beton, kámen a další materiály. Tmel je na bázi vodního skla a dokonalého vytvrzení dosáhne až po zatopení v krbu.